Jan-Willem Callewaert

De afgelopen 4 jaar verleende Jan-Willem advies over fusies en overnames aan zowel PE- als privébedrijven. In het kader van een rotatieprogramma, assisteerde hij deze bedrijven bij  financial due diligence, herstructurering, waardebepaling en corporate finance en trad vervolgens toe tot het Corporate Finance team.

Ondanks zijn eerder agnostische benadering, werkte Jan-Willem voornamelijk voor bedrijven in de consumentengoederen en logistieke sectoren in België. Naast het adviseren van oprichters tijdens sell-side processen, assisteerde hij ook PE-bedrijven met buy-side services in hun poging om nieuwe portefeuillebedrijven te verwerven.

Categorieën: